habitatge_unifamilar_vilafranca_construccions360+

HABITATGE UNIFAMILIAR A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Execució d’una obra de rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres de la zona del casc antic de Vilafranca del Penedès, a la província de Barcelona. Per dur a terme l’obra només es va deixar la façana principal, assegurant la completa protecció de la mateixa. D’altra banda, la particularitat de la geometria de l’edificació, va condicionar la solució constructiva. Per això, estructuralment es va optar per fer una solució amb forjats de fusta CLT (fusta contralaminada).

L’edificació total de la casa està distribuïda en 4 plantes on destaca el cos d’escala, perquè està fet amb xapa de ferro, fusta i vidre.

 

ANY

2018

LOCALITZACIÓ

Vilafranca del Penedès

CLIENT

Client pirvat

OBRA NOVA I RESIDENCIAL

Rehabilitació casa unifamiliar