Rehabilitació patrimonial museu Construccions 360+

INNOVACIÓ

INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

Compromesos amb la construcció sostenible i amb la innovació com el principal objectiu per aportar valor afegit als projectes i obres realitzades. Una innovació que beneficia directament als nostres clients i alhora millora les condicions laborals i la productivitat de l’empresa.

L’EXCEL·LENCIA

Ens mou la voluntat d’oferir l’excel·lència en el sector de la construcció, en els projectes i reptes plantejats, implementant conceptes ja força consolidats, com els habitatges connectats i l’eficiència energètica. Al mateix temps, també implementem altres conceptes que es van imposant paulatinament, com l’ús de materials sostenibles i els procés BIM per al disseny del projecte i l’execució de l’obra.

GESTIÓ

Building Information Modeling constructora manresa
BIM (Building Information Modeling)

La nostra voluntat d’innovació i millora constant ens ha portat a implementar la metodologia BIM en els nostres projectes, aportant una millor definició a la documentació abans de començar les obres.
BIM (Building Information Modeling) és una metodologia de treball basada en la col·laboració entre tots els agents implicats en el fet constructiu, des de la creació i disseny del projecte, passant per l’execució de l’obra i el posterior manteniment al llarg de la seva vida útil. Amb aquesta metodologia, tota la documentació generada en cada fase està centralitzada en un model d’informació digital compartit per dissenyadors, constructors i en última instància el client i propietari.
L’eina BIM, a part de millorar l’intercanvi d’informació entre totes les persones i equips implicats en un projecte, permet optimitzar processos i mètodes de treball, realitzant un model virtual en 3D del projecte, permetent fer un anàlisi del projecte detectant problemes, o ajudant a decidir solucions, abans de començar l’execució. Això permet millorar la gestió dels termini de lliurament, anticipar costos i, en definitiva, analitzar dificultats afegides que poden aparèixer en un projecte i que són detectades amb temps suficient per a poder aportar una solució constructiva o un canvi des del propi disseny.
El sistema BIM suposa una modernització profunda en el sector de la construcció i s’està convertint en una eina indispensable en l’execució de projectes.

Last Planner System Construccions 360+
LPS (Last Planner System)

Simplifica y augmenta la productivitat de las fases d’una obra.
La filosofia Lean Construction adapta al sector de la construcció els principis de la metodologia Lean iniciada, durant els anys 60, com a concepte per la marca d’automòbils Toyota. Aquesta metodologia apareix a partir de les experiències de les plantes de fabricació de cotxes dels USA, la dècada anterior, per tal d’organitzar i gestionar la fabricació de vehicles segons les necessitats de cada client. L’objectiu era minimitzar les pèrdues, reduir costos i temps, augmentar la qualitat i la seguretat, i maximitzar el valor del producte final.
El LPS, Last Planner System o Sistema de l’Últim Planificador, incorpora la metodologia Lean a la construcció aportant un major control de l’obra i millora de la producció. Aquesta millora es basa principalment en tenir un control molt alt dels terminis de producció de l’obra, aconseguint una disminució dels costos en base a la optimització dels temps d’execució de les obres, un augment de la qualitat de les construccions, i el compliment dels terminis d’entrega de les obres.

CONSTRUCCIONS

Edificació vivenda projectes destacats Construccions 360+
nZEB (Edificis de consum d’energia quasi nul)

La construcció d’edificis nZEB són el nou repte per a la construcció. Els edificis de consum d’energia quasi nul tenen la capacitat de produir l’energia que consumiran durant un any a través de l’ús de fonts d’energies renovables pròpies o situades en un entorn proper.

Segons la Directiva Europea 2010/31 / UE que fa referència a l’eficiència energètica dels edifici, les construccions de nova creació hauran de tenir un consum d’energia quasi nul a partir del 2020, i les edificacions públiques a partir de 2018.

A Construccions 360+ ja fa temps que treballem en base a la normativa europea i apliquem els principals criteris de bioclimatisme en els projectes de nova creació amb la finalitat de reduir considerablement la demanda energètica dels edificis construïts. D’aquests criteris en destaquen la orientació, la compacitat, l’aïllament, les proteccions solars, les ventilacions naturals i controlades, … cada un d’ells s’aplica en base a les tècniques i materials més adients per assolir l’objectiu de reduir la demanda energètica.

Edificació i innovació constructora manresa
CLT (Cross Laminated Timber)

La CLT, Fusta Laminada Croada o Cross Laminated Timber, està feta de fusta contralaminada formada per làmines de fusta encolades en diverses capes en forma de creu, de manera que s’obté una rigidesa estructural del panell en ambdues direccions. Destaca per la seva resistència, aparença, versatilitat i sostenibilitat. La CLT s’utilitza en edificacions, per a crear elements de paret exteriors i interiors, forjats de planta i cobertes, podent fins i tot construir un edifici sencer.

La versatilitat d’aquest sistema el fa idoni per a l’edificació d’habitatges unifamiliars, projectes residencials d’una o vàries plantes, naus industrials, oficines, edificis públics com escoles, llars d’infants, … o fins i tot per a construccions modulars.