Rehabilitació antigues escoles Construccions 360+

REHABILITACIÓ I PATRIMONI

REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ D’EDIFICIS I HABITATGES

Recuperem l’essència dels espais posant en valor els antics habitatges, edificis i patrimoni protegit.

Rehabilitació d'habitatges Construccions 360+

REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ D’EDIFICIS

Rehabilitació integral o parcial d’edificis, façanes, habitatges, cobertes, reforços estructurals, … També treballem en la restauració de patrimoni protegit que pugui tenir afectada la seva vida útil per la manca d’un manteniment adequat o ineficaç.

A les obres de rehabilitació s’intervé en un edifici per millorar-ne les condicions d’habitabilitat i aportar major un confort i seguretat. En alguns casos, fins i tot, implica modificar la seva distribució interior i alterar les seves característiques morfològiques.

Amb la restauració del patrimoni d’edificis monumentals o d’elements catalogats, les tasques se centren en restituir-los i tornar-los al seu estat original

REFORMES D’EDIFICIS, HABITATGES O LOCALS

Execució de treballs destinats íntegrament a la reforma d’edificis, habitatges i locals. Oferint un servei de gestió integral de tots els aspectes relacionats amb el projecte i l’equip de professionals que hi intervenen com ara arquitectes, decoradors, enginyers, llauners, electricistes, …  fins a finalitzar l’obra i entregar el projecte totalment acabat i per entrar-hi a viure.

Conscients que cada projecte té unes necessitats concretes, a Construccions 360+ comptem amb un equip de professionals experts en rehabilitació i reformes que aporten les solucions constructives més avançades i adients per a cada projecte.

diferenciació en la contrucció Construcciones 360+
Acondicionament oficines constructora manresa

OBRES