SOM UNA CONSTRUCTORA DE MANRESA

CONSTRUCCIONS 360+

Construccions 360+ som una constructora jove, creada l’any 2012 amb el convenciment que en el món de la construcció es pot treballar de forma eficient i innovadora, implementant processos de treball que dirigeixin la nostra tasca professional cap a l’excel·lència i la satisfacció de la feina ben feta.

execució de vivendes constructora manresa

ELS NOSTRES PILARS

Per a Construccions 360+ la qualitat, la innovació, la sostenibilitat són els conceptes sobre els que es fonamenta la nostra raó de ser. I la professionalitat, el tracte humà i la satisfacció amb el client són els motors que ens mouen per treballar cada dia més i millor.  Tot això és el que ens defineix i la base sobre la qual projectem el nostre futur, perquè estem segurs que només així podrem garantir als nostres clients l’execució dels seus projectes amb la màxima qualitat, rendibilitat i compliment dels terminis d’entrega acordats.

Des de la primera idea, el primer dibuix i fins a l’entrega del projecte acabat Construccions 360+ treballa amb el màxim rigor i qualitat en totes les obres. Oferim solucions a mida adaptades i personalitzades per satisfer les necessitats particulars de cada client.

La nostra voluntat d’innovar en els processos de treball ens empeny a implementar millores continues, en pro d’una major eficiència i productivitat que es tradueix en una satisfacció per part dels clients i de l’equip de treballadors i treballadores que formem Construccions 360+.

DIFERENCIACIÓ

Ens volem diferenciar de la competència implementant noves tendències del sector.

Disposats a donar resposta a les exigències actuals i  anys després podem dir que ho hem aconseguit: Més de 220 obres executades satisfactòriament, solvència tècnica acreditada per un equip humà de més de 15  tècnics i feines sense cap reclamació judicial avalen la nostre cultura empresarial i filosofia de treball, i ens han consolidat com la teva constructora de confiança.

Noves tendències constructora manresa
Restauració oficines Ialaena Construccions 360+

“Productivitat i qualitat no han d’estar renyides. I per damunt de tot, les persones!


“Entendre el client i saber transmetre-li l’entusiasme en la feina que es du a terme.


“La supervivència del sector passa per aplegar forces en una mateixa direcció. La competència ha de ser un signe de qualitat, no de confrontació.