projecte pavimentació constructora manresa

ESPAIS URBANS

MILLORANT LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES

Coneixement i innovació al servei de la millora dels espais urbans econòmicament sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Construcció skate park Construccions 360+

EDIFICACIÓ EN ESPAIS URBANS

Tant per a l’administració pública com el sector privat. Realitzem tot tipus de projectes com infraestructures, carreteres, obres hidràuliques, obres mediambientals, etc., que contribueixen a la millora de l’entrorn i al desenvolupament urbà per tal d’augmentar el benestar i qualitat de vida de les persones.

Execució dels projectes de principi a fi, regits pels criteris de qualitat, rigor i professionalitat. Utilitzem les tècniques constructives més innovadores que garanteixen una gestió eficaç, sense deixar de banda els criteris de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental amb els que estem compromesos, i que són tan necessaris en la construcció dels espais urbans.

OBRES