Edificació casa unifamiliar constructora manresa

OBRA NOVA I RESIDENCIAL

TECNOLOGIA I NOUS MATERIALS EN EDIFICACIONS

Execució d’una àmplia varietat de projectes d’edificació per a diferents usos i tipologies, incorporant les últimes tecnologies del sector i els materials més innovadors.

Edificació obra nova Construccions 360+

CONSTRUCCIÓ I PROJECTES D’EDIFICACIONS

Construcció d’edificacions d’equipaments públics com hospitals, pavellons esportius, escoles, teatres o oficines. També edificacions industrials com centres comercials o naus industrials, i edificacions residencials de caràcter privat com habitatges de nova construcció.

A Construccions 360+ tots els projectes d’edificació s’executen de forma personalitzada, amb l’assignació d’un cap d’obra que s’encarrega de la gestió i seguiment d’aquesta, coordina els equips de professionals que hi intervenen, garanteix els terminis d’entrega, la viabilitat econòmica del projecte, i manté contacte directe amb el clients durant tota l’execució de l’obra.

Per a Construccions 360+ cada projecte és una obra única i irrepetible i contribueix a modernitzar l’entorn i a millorar el confort dels seus habitants.

OBRES