adequacio_riu_cardener_construccions360+

ADEQUACIÓ DE LA LLERA DEL RIU CARDENER A CARDONA

ADEQUACIÓ DE LA LLERA DEL RIU CARDENER A CARDONA

Actuació en l’antiga llera del riu Cardener a Cardona, a la província de Barcelona, com a parc urbà fluvial d’ús per a la ciutadania. Les tasques realitzades van consistir en impermeabilitzar la llera del canal. També es va crear un llac artificial i un salt d’aigua per tal de crear un espai més atractiu i agradable per passejar.

 • ANY : 2016
 • LOCALITZACIÓ : Cardona
 • CLIENT : Ajuntament de Cardona
 • TYPE : Construcions
 • REHABILITACIÓ I PATRIMONI :
 • OBRA NOVA I RESIDENCIAL :
 • ESPAIS URBANS : Adequació llera del riu
 • ESPAIS INTERIORS :
 • CREATIVE DIRECTOR :
 • VISUALIZATION :
 • PORTFOLIO :
 • AÑO :
 • LOCALIZACIÓN :
 • CLIENTE :
 • TYPE_C :
 • REHABILITACIÓN Y PATRIMONIO :
 • OBRA NUEVA Y RESIDENCIAL :
 • ESPACIOS URBANOS :
 • ESPACIOS INTERIORES :
 • YEAR :
 • LOCATION :
 • CLIENT :
 • NEW AND RESIDENTIAL WORK :
 • INTERIOR SPACES :
 • RESTORATION AND PATRIMONY :
 • URBAN SPACES :
ANY

2016

LOCALITZACIÓ

Cardona

CLIENT

Ajuntament de Cardona

ESPAIS URBANS

Adequació llera del riu